NORMANDIE A BRETAŇ

Kód: 
BRE
 
Krajem Vikingů, Keltů, impresionistů, calvadosu a camembertu.
1. den: 

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

2. den: 

Po snídani cesta malebným údolím Seiny, zastávka v GIVERNY – prohlídka zahrady a domku, ve kterém strávil posledních 43 let svého života impresionista Claude Monet. Další zastávka u Château Gaillard - zřícenina hradu krále Richarda Lví Srdce, průjezd městečkem Les Andelys pod hradem. Odpoledne projížďka přírodním parkem Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande v meandrech kroutící se Seiny, návštěva starobylého opatství JUMIÈGES. Přejezd na Alabastrové pobřeží, návštěva ÉTRETAT – lázeňského městečka se skalními branami vysokými 70 metrů. Ubytování v oblasti Le Havre.

3. den: 

Přejezd moderního mostu Normandie přes řeku Seinu. Zastávka v HONFLEUR – umělci oblíbeném malebném přístavu. Poté BAYEUX – kolébka vévodů z Normandie, návštěva muzea s proslulou sedmdesátimetrovou Tapisérií z 11. století zobrazující invazi Viléma Dobyvatele v roce 1066 do Anglie. Odpoledne přejezd na pláže vylodění Spojenců, návštěva míst spojených s operací Overlord v Den D 6. 6. 1944 – první výsadkáři osvobozené městečko SAINTE-MÈRE-ÉGLISE s interaktivním muzeem umožňujícím prožít Den D, Americký hřbitov v Colleville-sur-Mer zbudovaný nad nejkrvavější pláží Omaha Beach, Muzeum vylodění v Arromanches- les-Bains u britské pláže Gold Beach, kde se dochovaly trosky umělého přístavu Mulberry B. Nocleh v okolí Caen.

4. den: 
Po snídani stověžaté město CAEN, oblíbené sídlo normanského vévody a anglického krále Viléma Dobyvatele - zastávka u rozvalin hradu, kostel svatého Petra a Mužský klášter s náhrobkem Viléma Dobyvatele. Po obědě prohlídka malebného kláštera MONT SAINT-MICHEL, perly gotické architektury. Přejezd na bretaňské Smaragdové pobřeží, procházka pirátským městečkem SAINT-MALO – rodiště objevitele Kanady (1534) Jacquesa Cartiera. Nocleh v oblasti Rennes.
5. den: 

Po snídani prohlídka megalitických památek v CARNAKU s mnoha menhiry, dolmeny a mohylami. Přejezd na poloostrov QUIBERON, možnost koupání na písečných plážích Divokého pobřeží. Navečer příjezd do města LE MANS, ubytování - možnost noční procházky po Starém městě s množstvím historických památek, na jejichž fasády jsou v rámci festivalu Noc chimér promítány fantaskní filmy o zrodu města. Nocleh.

6. den: 

Po snídani zastávka v CAMEMBERT rodišti krále sýrů – návštěva Muzea Camembertu s degustací normandských sýrů. Přejezd do historického ROUENU, prohlídka hlavního města Horní Normandie – kostel Svaté Jany z Arku na náměstí Place du Vieux marché, místo upálení Panny orleánské, Hodinová věž, Justiční palác, katedrála Notre-Dame s náhrobky normanských vévodů, kostel Saint-Maclou s unikátní kostnicí. Možnost navštívit ultramoderní interaktivní muzeum L'Historial Jeanne d'Arc věnované Johance z Arku, dále Muzeum výtvarných umění Le Musée des Beaux-Arts s bohatou sbírkou impresionistů a další muzea, rodný dům dramatika Pierra Corneille apod. V pozdních večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

7. den: 
Odpoledne příjezd do Olomouce a dalších nástupních míst.
 
Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 5 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce

Platí se na místě: pobytové taxy

Fakultativně: 

3x večeře 840 Kč/os., příplatek 1/1 pokoj 3.500 Kč/zájezd

 

SLEVA: 900 Kč/os - 1/3 pokoj

 

 

Region: 
Francie
Strava: 
Počet nocí: 
5

Termíny pro tento zájezd:

Termín Cena Odjezdová místa
12.08.2019 - 18.08.2019
9 890,- Kč ABC STOP PRODEJE

NORMANDIE A BRETAŇ

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou REMEŠE (UNESCO)

Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši k prohlídce exteriérů věhlasné středověké katedrály Notre-Dame. Příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních nočních hodinách.

 

PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.

 

ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

NORMANDIE

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE.

 

KORSIKA-KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.