JIHOZÁPADNÍ ANGLIE A LONDÝN

Kód: 
ANG

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Brighton • Londýn • Windsor • Oxford

1. den: 

Odjezd v nočních – časných ranních hodinách přes Prahu do Belgie, ubytování, nocleh.

2. den: 

Ráno trajekt z Calais do Doveru, pokračování podél pobřeží přes středověké městečko WINCHELSEA do přímořského střediska EASTBOURNE – procházka ke slavným útesům Beachy
Head, kolem poledne příjezd do BRIGHTONU – pěší prohlídka centra, později odpoledne přejezd k návštěvě hradu Arundel – procházka, večer ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh.

3. den: 

Dopoledne prohlídka přístavu PORTSMOUTH – sídlo královského námořnictva, možnost návštěvy muzea námořnictva, před polednem přejezd do městečka WINCHESTER s jednou z největších gotických katedrál, později odpoledne přejezd k prohlídce unikátní lokality STONEHENGE (dolmeny, menhiry), k večeru zastávka v SALISBURY – procházka v centru starého města s gotickou katedrálou St.Mary, návrat na nocleh.

4. den: 

Dopoledne příjezd do EXTERU – prohlídka historického centra města, odpoledne návštěva národního parku DARTMOOR – divoká vřesoviště protkávaná kamennými zídkami, opuštěné
usedlosti, zajímavé vesničky – cestou zastávka v PRINCETOWNU, k večeru návštěva rodiště Agathy Christie – přímořské městečko Torquay, večer ubytování v oblasti Plymouth, nocleh.

5. den: 

Celodenní výlet oblastí CORNWALLU - zastávka u hradu St.Michael´s Mount s areálem převorství, kde je možno sledovat příliv a odliv oceánu, před polednem krátká zastávka v městečku PENZANCE s divadelní scénou na skále nad mořem, odpoledne návštěva mýtického hradu Tintagel – rodiště krále Artuše, prohlídka, k večeru přejezd oblastí vřesovišť Bodmin Moor, zastávka u slavné hospody Jamaica z románu Daphne du Maurier, návrat na nocleh.

6. den: 

Ráno krátká zastávka v přístavu PlLYMOUTH – procházka, dopoledne přejezd do tajemného města krále Artuše - slavného GLASTONBURY s opatstvím, prohlídka, odpoledne cesta oblastí Midsomeru k návštěvě nejstarších a nejslavnějších britských lázní BATH s řadou římských památek, pozdě večer přejezd do Londýna, ubytování, nocleh.

7. den: 

Celodenní prohlídka LONDÝNA – dopoledne historické centrum (Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, park St. James, Buckinghamský palác, Hyde Park, Welingtonův oblouk, Trafalgar, Národní galerie) – odpoledne volno, možnost návštěvy katedrály Sv. Pavla a hradu Tower, most Tower Bridge, večer odjezd z Londýna do ČR.

8. den: 

Příjezd v pozdních odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autokarem, 6x ubytování v hotelu (5x v Anglii – pokoje s vlastním sociálním zařízením), trajekty, služby průvodce

Platí se na místě: pobytové taxy

 

Region: 
Velká Británie
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Strava: 
Počet nocí: 
6

JIHOZÁPADNÍ ANGLIE A LONDÝN

Odjezd v nočních – časných ranních hodinách přes Prahu do Belgie, ubytování, nocleh.

LONDÝN – GREENWICH – WINDSOR A HAMPTON COURT

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Německo, večer ubytování ve Francii.