PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Kód: 
FRD

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

1. den: 

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

2. den: 

Ráno odjezd k návštěvě Latinské čtvrti, která nese jméno podle jazyka, kterým se od středověku mluvilo na nejstarší francouzské univerzitě Sorbonně, zastávka u kostela Sorbonny, prohlídka kostela St.Etienne du Mont, volno - možnost prohlídky Pantheonu, chrámu uchovávajícímu ostatky největších mužů Francie, Lucemburská zahrada a palác, kolem poledne návštěva ostrova Cité s katedrálou Notre Dame - volno, možnost prohlídky interiéru, příp.návštěva areálu starého královského paláce, kaple St. Chapelle nebo věznice Conciergerie, později odpoledne pěší procházka - budova Radnice,
Centrum G. Pompidoua, Forum Les Halles - volno, k večeru procházka po ulici Rivoli k Palais Royal /zastávka/, náměstí Svornosti, večer volný program na třídě Champs Elyseés s Vítězným obloukem, pozdě večer návrat na nocleh.

3. den: 

Ráno odjezd do městečka Versailles k návštěvě největšího zámeckého komplexu ve Francii - volno, možnost prohlídky zámku postaveného králem Ludvíkem XIV., příp.možnost procházky v parku s fontánami, odpoledne návrat do Paříže, příjezd k návštěvě nejznámější dominanty města - Eiffelovy věže, volno, příp. možnost projížďky po Seině, k večeru přejezd do čtvrti Montmartre s bazilikou Sacré Coeur, náměstím malířů Tertre, romantické uličky a zákoutí, zastávka u Moulin Rouge a na náměstí Pigalle, pozdě večer okružní jízda osvětlenou Paříží, návrat na nocleh

4. den: 

Odjezd do areálu zábavního parku EURODISNEYLAND u Paříže – celodenní volno k pobytu – řady atrakcí a dobrodružství v pohádkové říši, večer odjezd do ČR.

5. den: 

Příjezd v odpoledních hodinách.

6. den: 

Dopoledne dvouhodinová zastávka v AMBERGU, koupání a osvěžení v krytém areálu Kurfiřtských lázní s různými vodními atrakcemi (masážní prameny, bublinkové koupele, tobogán) nebo individuální procházka malebným městečkem. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu klimatizovaným autokarem s WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním sociálním zařízením, služby průvodce

Fakultativně: 

3x snídaně 450 Kč, vstupné Disneyland 1.400 Kč, vstupné Disneyland děti do 11 let 1.100 Kč.

Region: 
Francie
Speciální nabídka: 

Sleva: třeti osoba - sleva 500 Kč.

Strava: 
Počet nocí: 
3

NORMANDIE A BRETAŇ

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou REMEŠE (UNESCO)

Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši k prohlídce exteriérů věhlasné středověké katedrály Notre-Dame. Příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních nočních hodinách.

 

PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.

 

ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

NORMANDIE

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE.

 

KORSIKA-KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.