JEZERA A MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE A ŠVÝCARSKÉ ALPY

Kód: 
JŠA

Sv. Mořic • Lago di Como • Lugano • Locarno • Lago Maggiore • všechny tři Borromejské ostrovy • Lago di Garda • Miláno • Verona • Vincenza

1. den: 

Brzy ráno odjezd z ČR. Průjezd krásnou krajinou Solnohradska, Tyrol a Engadinu, zastávka ve slavném SVATÉM MOŘICI - prohlídka a volný čas. Přes PRŮSMYK MALOJA přejezd na ubytování, nocleh. 

2. den: 

Po snídani cesta po celém západním pobřeží jezera LAGO DI COMO, krátká zastávka v TREMEZZU u Villy Carlotta, přejezd do italské části ŠVÝCARSKA, zastávka na Mysu sv. Martina na Luganském jezeře, prohlídka dvou věhlasných klimatických lázní LUGANA (fresky Bernardina Luiniho, katedrála, Villa Ciani, jezerní promenáda...) a LOCARNA (pro zájemce vyjížďka zubačkou k poutnímu chrámu MADONNA DEL SASSO  v úchvatné poloze vysoko nad jezerem Lago Maggiore). Ubytování v Itálii. 

3. den: 

Po snídani odjezd k jezeru LAGO MAGGIORE, výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY: Isola Bella s barokním zámkem a slavnou terasovitou zahradou, Rybářský ostrov s půvabnou vesničkou, Isola Madre se zámkem a rozsáhlou subtropickou zahradou. Možnost krátkého koupání. Volný čas ve STRESE (letovisko s historickým jádrem a krásnou promenádou). Vyjížďka k obří soše Karla Borromejského ze 17. století, fakultativně výstup do nitra sochy. Navečer procházka po starobylé ARONĚ na jižím konci Lago Maggiore (čas na občerstvení) a odjezd do hotelu v oblasti Milána. 

4. den: 

Po snídani prohlídka MILÁNA – opera La Scala (je možné vidět interiér), Castello Sforzesco s muzei, aj. Odpoledne přejezd Gardskému jezeru (LAGO DI GARDA), prohlídka SIRMIONE, jednoho z nejkrásnějších středověkých městeček na jezeře, okružní plavba lodí kolem poloostrova, procházka ke CATULLOVÝM JESKYNÍM (monumentální zříceniny starořímské vily), možnost návštěvy hradu nebo koupání. Ubytování u Verony. 

5. den: 

Po snídani podrobná prohlídka VERONY (aréna, hrad, hrobky rodu Scaligerů, katedrála, bazilika San Zeno, chrámy Sant´Anastasia a San Fermo, Pisanellovy fresky, nábřeží Adiže, Juliin a Romeův dům, středověké uličky, staré cukrárny, skvělé možnosti nákupů...), navečer procházka po VICENZE (množství renesančních paláců od Andrey Palladia a jeho nejznámější dílo - Bazlika) a odjezd do ČR. 

6. den: 

Návrat do ČR v ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce

Platí se na místě: pobytové taxy

Fakultativně: 

příplatek za 1/1 pokoj 1 990 Kč

 

Region: 
Švýcarsko a Itálie
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Strava: 
Počet nocí: 
4

JEZERA A MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE A ŠVÝCARSKÉ ALPY

Brzy ráno odjezd z ČR. Průjezd krásnou krajinou Solnohradska, Tyrol a Engadinu, zastávka ve slavném SVATÉM MOŘICI - prohlídka a volný čas. Přes PRŮSMYK MALOJA přejezd na ubytování, nocleh.