KRÁSY SLOVINSKA

Kód: 
SVI
1. den: 

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do města BLED ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek s barokním kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se lze dostat za poplatek loďkou. Pokračování k BOHINSKÉMU JEZERU, odkud jsou již nadosah štíty horských velikánů, včetně nejvyšší hory Slovinska – mýty opředeného TRIGLAVU (2 864 m). Procházka kolem jezera k románskému kostelíku, případně túra k vodopádu SAVICA. Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den: 

Po snídani odjezd do města POSTOJNA, u kterého se nachází slavná Postojenská jeskyně (pod ochranou UNESCO), která patří k největším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě. Po prohlídce jeskyní cesta pokračuje k Jaderskému moři do přístavního města KOPER, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. Odpoledne prohlídka perly slovinského pobřeží – městečka PIRAN. Procházka malebnými uličkami přes hlavní náměstí s pomníkem houslisty Giuseppa Tartiniho – zdejšího rodáka a autora slavné Ďábelské sonáty – ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí a baptisteriem. Pro zájemce možnost koupání na městské pláži. Ubytování. Nocleh.

3. den: 

Po snídani prohlídka hlavního města LUBLANĚ – procházka barokními uličkami starého města plnými kaváren a obchodů. Odpoledne prohlídka druhého největšího slovinského města MARIBORU – hrad z 15. století, nábřeží řeky Drávy, gotická katedrála. Odjezd zpět do ČR. Návrat v nočních hodinách. 

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

 

Fakultativně: 

vstupné do jeskyně v Postojne je možne zaplatit předem v Kč: dospěli 590 Kč, studenti 470 Kč, děti od 6 do 15 let 380 Kč (skupina nad 20 osob), audioprůvodce v ČJ 3 EUR.

Region: 
Slovinsko
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

KRÁSY SLOVINSKA

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do města BLED ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek s barokním kostelíkem...

VELKÝ OKRUH SLOVINSKEM

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, průjezd Rakouskem kolem Štýrského Hradce, Klagenfurtu a Villachu. Kolem poledne příjezd do letoviska BLED na břehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného lázeňského střediska v srdci Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky na ostrůvek...

Slovinsko

Odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska.