KRÁSY SLOVINSKA

Kód: 
SVI

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

1. den: 

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do města BLED ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek s barokním kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se lze dostat za poplatek loďkou. Pokračování k BOHINSKÉMU JEZERU, odkud jsou již nadosah štíty horských velikánů, včetně nejvyšší hory Slovinska – mýty opředeného TRIGLAVU (2 864 m). Procházka kolem jezera k románskému kostelíku, případně túra k vodopádu SAVICA. Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den: 

Po snídani odjezd do města Postojna, u kterého se nachází slavná Postojenská jeskyně, která patří k největším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě – je tvořena celkem 20 kilometry podzemních chodeb, z nichž 5 kilometrů těch nejkrásnějších je zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda elektrickým vláčkem jeskyní a objevování jednotlivých místností, které jsou velice efektně nasvětlené. Naprostým unikátem je tzv. macarát jeskynní, slovinsky človeška ribica – lidská rybka. Jde o druh mloka, který se vyskytuje právě jen zde. Po prohlídce jeskyní cesta pokračuje k Jaderskému moři do přístavního města Koper, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. Ve městě jsou nápadné připomínky jeho minulosti – dříve patřilo k Benátské republice a italštinu dodnes můžeme slyšet na jeho ulicích. Odpoledne prohlídka perly slovinského pobřeží, městečka Piran. Procházka malebnými uličkami přes hlavní náměstí s pomníkem houslisty Giuseppa Tartiniho – zdejšího rodáka a autora slavné Sonáty g moll známé jako Ďáblův trylek – ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí – kampanilou a baptisteriem. Pro zájemce možnost koupání na městské pláži. Večer návrat na ubytování.

3. den: 

Po snídani prohlídka hlavního města LUBLANĚ – procházka barokními uličkami starého města plnými kaváren a obchodů. Odpoledne prohlídka druhého největšího slovinského města MARIBORU – hrad z 15. století, nábřeží řeky Drávy, gotická katedrála. Odjezd zpět do ČR. Návrat v nočních hodinách (příjezd do Olomouce cca 23:30). 

 

Cena zahrnuje: 

dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Fakultativně: 

vstupné do jeskyně v Postojné je možné zaplatit předem v Kč: dospělí 650 Kč, studenti 520 Kč, děti od 6 do 15 let 390 Kč (skupina nad 20 osob), audioprůvodce v češtině 3 €.

Region: 
Slovinsko
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Počet nocí: 
2

KRÁSY SLOVINSKA

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do města BLED ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek s barokním kostelíkem...

VELKÝ OKRUH SLOVINSKEM

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, průjezd Rakouskem kolem Štýrského Hradce, Klagenfurtu a Villachu. Kolem poledne příjezd do letoviska BLED na břehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného lázeňského střediska v srdci Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky na ostrůvek...

Slovinsko

Odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska.