PAŘÍŽ A VERSAILLES

Kód: 
PAR
1. den: 

odjezd v brzkých ranních hoeinách z ČR přes Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši, příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních večerních hodinách.

2. den: 

PAŘÍŽ - okružní jízda a pěší prohlídka města - náměstí Bastilly, náměstí Republiky, bulváry Montmartru se slavnými varietními lokály jako Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur, pařížská Opera, Palais Bourbon, Place Vendôme, Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Lucemburská zahrada, Sorbonna, Pantheon. Ubytování v hotelu v oblasti Paříže.

3. den: 

Po snídani odjezd do VERSAILLES – prohlídka zámku a zámeckých zahrad. Odpoledne návštěva nejslavnější galerie na světě Louvru. Poté prohlídka katedrály Nôtre Dame… Večer volný program. Nocleh.

4. den: 

Po snídani moderní čtvrť La Défense. Poté možnost celodenního volna nebo prohlídka slavné pařížské Opery, muzea d’Orsay ….Večer možnost projíždky lodí po Seině. Na večer odjezd do ČR.

5. den: 

Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu v Paříži se snídaní, služby průvodce.

Fakultativně: 

příplatek na jednolůžkovy pokoj 1.990 Kč, projižďka lodí po Seině 350 Kč. Sleva: třeti osoba 500 Kč.

Ceny vstupů cca: Versailles 15 EUR (do 25 let zdarma), Eiffelovavěž 3. patro 14,50 EUR (do 11 let 10 EUR), Louvre 12 EUR (16 EUR pokud je vstup spojen s příležitostnou výstavou, do 25 let zdarma)

Region: 
Francie
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Počet nocí: 
3

Termíny pro tento zájezd:

Termín Cena Odjezdová místa
25.10.2017 - 29.10.2017
6 690,- Kč
6 021,- Kč (first moment)
ABC STOP PRODEJE

BRETAŇ A NORMANDIE

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

PAŘÍŽ A VERSAILLES

odjezd v brzkých ranních hoeinách z ČR přes Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši, příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních večerních hodinách.

PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.

ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

NORMANDIE

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE.