ŠVÝCARSKÁ MOZAIKA

Kód: 
SPE

Kostnice - Stein am Rhein - vodopády Rýna - Bern - Interlaken - Wilderswil - Lauterbrunnen - Thun - Luzern - Pilatus - Vaduz

 

1. den: 

Odjezd pozdě odpoledne do Švýcarska.

2. den: 

Dopoledne příjezd do KOSTNICE na břehu BODAMSKÉHO JEZERA, prolídka města včetně Husova památníku, dále přejezd přes kouzelné městečko STEIN AM RHEIN do SCHAFFHAUSENU - zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA později odpoledne odjezd přes BERN, večer ubytování v oblasti Lucernu, nocleh. 

3. den: 

Po snídani výlet do oblasti JUNGFRAUREGIONU - dopoledne zastávka v INTERLAKENU a WILDERSWILU, možnost výjezdu zubačkou na Schynige Platte s výhledem na Jungfrau, pokračování k ledovcovým vodopádům u LAUTERBRUNNENU, možnost zubačkou na Kleine Scheidegg nebo výjezd lanovkou na vrchol Piz Gloria - Schilthorn s otáčivou restaurací a terasou ve výšce 2 970 m n. m. s výhledem na Jungfrau, Eiger a Mőnch, pozdě odpoledne zastávka v městečku THUN se středověkým hradem na břehu jezera, večer zastávka v hlavním městě BERN, návrat na nocleh. 

4. den: 

Po snídani odjezd k jezeru VIERWALDSTÄTTERSEE - prohlídka města LUZERN s nejstarším dřevěným mostem ve Švýcarsku, volno, možnost výjezdu nejstrmější zubačkovou lanovkou na horu PILATUS a neopakovatelným výhledem na alpské velikány středního Švýcarska, odpoledne přejezd do vysokohorského střediska ENGELBERG pod horou Titlis, k večeru odjezd do hlavního města knížectví LICHTNŠTEJNSKA - VADUZ, procházka centrem města pod knížecím hradem, odjezd přes Rakousko do ČR. 

5. den: 

Příjezd v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu***, 2x snídaně, služby průvodce.

Fakultativně: 

2x večeře 1200 Kč. 

 

Region: 
Švýcarsko
Počet nocí: 
2

ŠVÝCARSKÁ MOZAIKA

Odjezd pozdě odpoledne do Švýcarska.

ŠVÝCARSKO - KOUZELNÝ SVĚT HORSKÝCH ŽELEZNIC

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Průjezd Rakouskem nebo Německem do Švýcarska, ubytování v oblasti Chur. 

ŠVÝCARSKO – VELKÝ OKRUH

Poznávací zájezd VELKÝ OKRUH ŠVÝCARSKEM vás provede nejzajímavějšími místy Švýcarska.

PROGRAM: Odjezd z Olomouce v ranních hodinách přes Prahu a Německo. Odpoledne zastávka u impozantních RÝNSKÝCH VODOPÁDŮ. Ubytování v EINSIEDELNU