OKRUH POBALTÍM

Kód: 
LLE

Litva • Lotyšsko • Estonsko • Kaunas • Vilnius • Riga • Tallinn • Kurská Kosa

1. den: 

Odjezd v brzkých ranních hodinách, jízda směr Český Těšín–Katovice–Varšava. Odpoledne prohlídka VARŠAVY – Starý Rynek, Barbakan, Krakovské předměstí. Večer ubytování v hotelu severně od Varšavy. Nocleh.

2. den: 

Po snídani odjezd směr Litva, kolem poledne příjezd do KAUNASU, bývalého hlavního města Litvy ležícího na soutoku dvou největších litevských řek Nerisu a Němenu. Prohlídka památek města: hrad nad soutokem, chrám sv. Petra a Pavla – nejranější gotická stavba v Litvě, barokní radnice, nazývaná pro svou barvu a 53 metrů vysokou věž Bílá Labuť. Zastávka u KLÁŠTERA PAŽAISLIS, který leží na břehu přehrady Kaunaské moře a patří k nejhezčím církevním stavbám v severní Evropě, postaveným ve stylu italského baroka. Ubytování v hotelu, nocleh.

3. den: 

Po snídani odjezd do národního parku TRAKAI, jehož dominantou je hrad na ostrově uprostřed jezera Galvé, někdejší sídlo litevských velkoknížat. Přejezd do metropole VILNIUSU – centrum je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Večer návrat na ubytování.

4. den: 

Po snídani odjezd k moři, do třetího největšího litevského města KLAIPÉDY, které je jediným přístavem v zemi. Návštěva národního parku NERIJA neboli KURSKÉ KOSY s unikátní přírodní scenérií, tvořenou až 50 metrů vysokými písečnými dunami. Na pobřeží je z moře vyplavováno tzv. baltské zlato – jantar. Nejpěknější kousky si můžeme prohlédnout v muzeu jantaru v Palanze. Navečer překročení litevsko-lotyšské hranice. Po cestě zastávka u VRCHU KŘÍŽŮ – nejposvátnějšího místa všech Litevců. Ubytování na území Lotyšska.

5. den: 

Po snídani odjezd do TALLINU – metropole Estonska, který je perlou středověké architektury. Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami, v nichž se dochovalo 26 obranných věží. Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad, odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Lze též navštívit PARK KADRIORG se zámeckou rezidencí cara Petra I. Velikého nebo skanzen vesnické architektury z celého Estonska ROCCA AL MARE. Ubytování v Tallinnu.

6. den: 

Po snídani odjezd na jih do lotyšského NÁRODNÍHO PARKU GAUJA – malebného údolí stejnojmenné řeky. Ve městě Sigulda se nachází zřícenina mohutného HRADU TURAIDA. Lanovkou se dostaneme přes řeku k hradu KRIMULDA. Prohlédneme si i starobylý Cēsis. Večer ubytování v oblasti Rigy.

7. den: 

Po snídani prohlídka hlavního města Lotyšska RIGY. Téměř miliónové město je nejstarší v Pobaltí a jeho historické jádro se pyšní řadou památek: Rižský dóm, největší chrám v Pobaltí, hrad livonských rytířů, chrám sv. Petra, z jehož věže se nabízí nádherný výhled na celé město, burza z 19. století s obrazárnou, tzv. secesní čtvrť. Navečer návštěva zámku Rundāle (exteriér), jehož architekt B. F. Rastrelli proslul stavbou petrohradské Ermitáže. Po prohlídce Rundāle odjezd zpět do ČR. Noční jízda busem se zdravotními zastávkami na motorestech.

8. den: 

Odpoledne příjezd do Olomouce a dalších nástupních míst.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 6x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce, pojištění CK

 

 

Region: 
Pobaltí
Strava: 
Počet nocí: 
6

OKRUH POBALTÍM

Odjezd v brzkých ranních hodinách, jízda směr Český Těšín–Katovice–Varšava. Odpoledne prohlídka VARŠAVY – Starý Rynek, Barbakan, Krakovské předměstí. Večer ubytování v hotelu severně od Varšavy. Nocleh.