VELKÝ OKRUH BENELUXEM

Kód: 
VOB

Lucemburk • Brugg • Gent • Brusel • Antverpy • Rotterdam •  Utrecht • Naarden •  Alkmaar •  Delft •  Den Haag •  Zaanse Schans • Amsterdam

1. den: 

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Německo. Odpoledne prohlídka LUCEMBURKU, nocleh v Belgii.

2. den: 

Po snídani odjezd do BRUGG - prohlídka historického centra starobylého města na kanálech. Odpoledne návštěva GENTU - prohlídka centra. Pozdě odpoledne zastávka u památníků bitvy u Waterloo, k večeru příjezd do BRUSELU - okružní jízda se zastávkou u areálu výstavišť, Atomium, komplex budov Evropské unie, večer pěší prohlídka historického centra, volno, návrat do hotelu.

3. den: 

Po snídani prohlídka ANTVERP – nábřeží s hradem Steen, náměstí Grote Markt, fontána Brabo, historické centrum, kde se nachází katedrála a Rubensův dům. Kolem poledne přejezd do Nizozemska, zastávka v ROTTERDAMU, možnost výjezdu na vyhlídkvou věž Euromast, odpoledne návštěva města UTRECHT. Večer zastávka v centru opevněného městečka NAARDEN, které se stalo posledním místem odpočinku J. A. Komenského, přejezd na ubytování, nocleh.

4. den: 

Po snídani přejezd do ALKMAARU proslaveného trhem sýrů, kolem poledne přejezd do histrického města DELFT, prohlídka, později odpoledne návštěva oblasti hlavního města Nizozemska HAAGU - prohlídka centra s vládními budovami Binnenhof, k večeru zastávka u budovy Mezinárodního soudního dvora. Večer volno v Scheveningen - lázních na břehu Severního moře s vyhlídkovým molem. Návrat na uytování.

5. den: 

Po snídani návštěva ZAANSE SCHANS  - výrobna sýrů na venkově, s možností nákupu, výrobna dřeváků, skanzen s větrnými mlýny, poté příjezd do AMSTERDAMU - prohlídka hlavního města: hlavní náměstí Dam, plovoucí květinový trh, Mincovní věž, distrikt  "červených světel", grachty, možnost fakultativní společné jízdy po grachtech lodí s průhlednou střechou, fakultativně možnost ná vštěvy Muzea voskových figurín, večer odjezd do ČR

6. den: 

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem,  4x ubytování v hotelu typu F1 se snídaní, služby průvodce

Fakultativně: 

příplatek na jednolůžkový pokoj 2.250 Kč

 

Region: 
Benelux
Speciální nabídka: 

BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU

Strava: 
Počet nocí: 
4

VELKÝ OKRUH BENELUXEM

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Německo. Odpoledne prohlídka LUCEMBURKU, nocleh v Belgii.

BELGIE - FLANDRY

Odjezd ve večerních hodinách v cca 19:00 přes SRN do Antverp.