ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Kód: 
KAT

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

1. den: 

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

2. den: 

Po snídani přejezd do NARBONNE – prohlídka centra, katedrála Sv. Justa a Sv. Pastora, významný klášter Abbay de Fontfroide z 11. století. Poté večerní prohlídka středověkého města CARCASSONE. Průjezd na ubytování vesnicí Legrasse, ležící na říčce Orbieu a zachovávající si původní středověký ráz. Ubytování.

3. den: 

Po snídani CHATEAUX DE LASTOURS – nejsevernější z katarských hradů. V minulosti zde stály 4 hrady a jejich zbytky se dodnes velkolepě tyčí vysoko nad řekou Orbiel. Poté návštěva kláštera ve vesnici Caunes-Minervois z 13. století a plavba lodí po CANAL DU MIDI ve městečku Homps. Večer prohlídka jedné z nejkrásnějších vesnic oblasti Minerve – významného místa pro hnutí katarů. Nocleh.

4. den: 

Po snídani prohlídka nejvýznamnějšího středověkého hradu PUILAURENS, patřícího mezi tzv. pět synů Carcassonnu. Přejezd přes soutěsku Galamus ke zřícenině hradu PEYREPERTUSE tzv. ,,Nebeský Carcassone“, nejvýznačnějšímu příkladu vojenské středověké architektury v Languedoku, připomínajícímu opravdové spící město. Navečer prohlídka hradu Quéribus a návštěva vinných sklepů ve vesničce. Nocleh.

5. den: 

Po snídani zastávka v půvabných městech Castres a Albi – růžové město s opevněnou katedrálou St. Cécile. Nakonec opevněné středověké město Gordes. Nocleh.

6. den: 

Po snídani prohlídka krásného městečka Puy en Velay. Celodenní prohlídka druhého největšího města Francie LYONU – poloostrov Presque’ile s radnicí Hotel de Ville, náměstí Place des Terreaux. Noční přejezd do ČR.

7. den: 

Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Fakultativně: 

1/1 pokoj 2 550 Kč/os/zájezd. 

 

Region: 
Francie
Počet nocí: 
5

NORMANDIE A BRETAŇ

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou EURODISNEYLANDU

Odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v oblasti Paříže, nocleh

PAŘÍŽ A VERSAILLES s návštěvou REMEŠE (UNESCO)

Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši k prohlídce exteriérů věhlasné středověké katedrály Notre-Dame. Příjezd na ubytování v oblasti Paříže v pozdních nočních hodinách.

 

PROVENCE A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.

 

ZA TAJEMSTVÍM KATARSKÝCH HRADŮ

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Večer ubytování ve Francii v oblasti Montélimar.

NORMANDIE

Odjezd z ČR dle předem určených nástupních míst, transit přes Německo a Francii - příjezd do NORMANDIE.

 

KORSIKA-KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.