LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

Kód: 
LIG

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

 

1. den: 

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

2. den: 

Po snídani příjezd do CARRARY, kde v oblasti mramorových lomů návštěva Cava museo ve Fantiscritti. Poté přejezd do kouzelného přístavu nesoucí jméno samotné bohyně Venuše PORTOVENEREpatří k nejromantičtějším vesnicím na ligurském pobřeží a tvoří jej shluk úzkých uliček s domy pastelových barev. Kostel San Lorenzo, kostelík San Pietro a hrad Doria, odkud je úchvatný výhled. Spolu s oblastí Cinque Terre a nedalekými ostrovy patří Portovenere ke světovému dědictví UNESCO. Odpoledne přejezd na ubytování

3. den: 

Po snídani přejezd do Santa Margherity. Odtud pěšky, minibusem nebo výletní lodí přesun do PORTOFINA, malebného přístavu, který je díky své poloze, přírodním krásám a příjemnému podnebí vyhledávaný turisty z celého světa. V Portofinu prohlídka Castello Browne či možnost procházky k majáku. Poté plavba lodí do malebné skalní zátoky ke klášteru San Frutuoso z 10. století. Po prohlídce bývalého opatství možnost koupání. Poté lodí do CAMOGLI, prohlídka městečka s baziliku S. M. Assunta. Návrat na ubytování vlakem nebo autobusem

4. den: 

Po snídani návštěva CINQUE TERRE. Strmý pobřežní úsek tohoto národního parku je zapsán na listinu kulturního dědictví UNESCO. Tvoří jej pět vesniček, Monterosso al Mare,Vernazza, Corniglia, Manarola aRiomaggiore, které jsou vzájemně propojeny klikatými silničkami a dostupné proto jen autem, lodí nebo železnicí, nikoli však autobusem.  Trasa je zahájena v  La Spezia. Poté pěší procházka po „Cestě milenců“ a koupání. Poté vlakem návrat do La Spezia a autobusem přejezd zpět na ubytování

5. den: 

Po snídani příjezd do přístavního města JANOV, který je současně centrem Ligurské riviéry. Procházka k rodnému domu Kryštofa Kolumba, na Piazza de Ferrari, k Vévodskému paláci, kostelu San Lorenzo, San Matteo a dalším památkám. Obrazárna v Palazzo Roso - díla Tintoretta, Caravaggia, Tiziana a dalších velikánů. Prohlídka  Palazzo Bianco a radnice. Individuální volno a možnost návštěvy slavného Acquario. Odjezd do ČR.

6. den: 

Do ČR přijedeme v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: 

dopravu luxusním autobusem, 4× ubytování v hotelích ve dvou až třílůžkových pokojích s vl. příslušenstvím, 4× snídani, služby průvodce, pojištění CK

Fakultativně: 

1/1  pokoj Kč 1 400 Kč, 3× večeře  Kč 960 

Region: 
Itálie
Strava: 
Počet nocí: 
4

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM, VATIKÁN

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou opery NABUCCO ve Veroně

Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie

BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ

Časně ráno odjezd z Brna přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost pozdně odpoledního koupání, nocleh.

MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

KOUZLA DOLOMIT - TURISTIKA

Odjezd z Olomouce cca v 5 hod. Pojedeme údolím Pustertal přes Toblach. Cestou se zastavíme u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (Pragser Wildsee) ležícího 1 493 m n. m. Večer se ubytujeme v oblasti Alta Badia. 

KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

GASTRONOMIE A PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE

V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Nocleh.

POŽITKÁŘSKÁ ITÁLIE

V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení vevinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PISA - FLORENCIE – ŘÍM

Odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou BOLOGNA – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

POHÁDKOVÁ MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE

Odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, večer ubytování, nocleh

ITALSKÁ KLENOTNICE

Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova

odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

Po stopách J.W. Goetha

V ranních hodinách odjezd do KARLOVÝCH VARŮ,  procházka lázeňskou částí, volný čas, přejezd do CHEBU, prohlídka historického jádra, čas na večeři, ubytování.

Toskánsko - svátek kamelií

Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme).

ISCHIA pobytově poznávací okruh

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční průjezd Rakouskem.

Annecy, kaňon Verdon, Ligurská riviéra, Lago di Garda

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, ubytování v okolí.