BELGIE - FLANDRY

Kód: 
BRU

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

 

1. den: 

Odjezd ve večerních hodinách v cca 19:00 přes SRN do Antverp. 

2. den: 

Návštěva a prohlídka ANTVERP - centrum diamantového průmyslu. Náměstí Grote Markt - soustřeďuje významné stavební památky města. Perlou je radnice a kašna Brabofontein. Také navštívíme mohutný belgický chrám - sedmilodní katedrálu P. Marie (plocha téměř 1 ha) s nejkrásnější věží na světě a Rubensův dům, který ukrývá kromě velmi cenných mistrových obrazů i předměty z jeho soukromé umělecké sbírky. Ubytování a nocleh. 

3. den: 

Po snídani prohlídka města BRUGGY - romantika ve středověkých kulisách. Jedno z nejpůvabnějších měst v Belgii a Evropě vůbec. Hlavní náměstí Grote Markt se štítovými domy. Bazilika Sv. Krve - dvoupodlažní stavba určená pro relikviář s kapkami krve Ježíše Krista. Nejstarší dochovaná radnice v Belgii. Kostel P. Marie - jeden z největších gotických kostelů s Michelangelovou sochou Madony s děťátkem. Okužní plavba po kanálech je největší turistickou atrakcí. V místních hospůdkách, kde teče pivo proudem, se můžete přesvědčit o tom, že Belgie je také věhlasným místem tohoto moku. GENT - město velkých věží. Zajímavý skvost evropské kultury v podobě Gentského oltáře v místní katedrále. Nocleh na stejném místě. 

4. den: 

Po snídani prohlídka BRUSELU - metropole Evropy, náměstí Grand Place s dobovými stavbami cechovních domů, nazývané nejkrásnějším náměstím v Evropě. Čůrající chlapeček - Manneken Pis. Možnost nákupu pralinek v překrásných cukrárnách, kterým neodoláte. Atomium - 165miliardkrát zvětšený model molekuly železa postavený z oceli a hliníku. Bazilika Sacré-Coeur, kterou nemůžeme vynechat. Leuven - město, kde pramení vzdělanost, sídlo největší belgické univerzity. Lovaňská radnice patří k nejúžasnějším pozdně gotickým stavbám světa. 

5. den: 

Příjezd do ČR v ranních hodinách. 

 

Cena zahrnuje: 

dopravu, 2x ubytování v hotelu (dvou a třílůžkové pokoje), 2x snídani, pojištění léčebných výloh, služby průvodce. 

 

Region: 
Benelux
Strava: 
Počet nocí: 
2

VELKÝ OKRUH BENELUXEM

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Německo. Odpoledne prohlídka LUCEMBURKU, nocleh v Belgii.

BELGIE - FLANDRY

Odjezd ve večerních hodinách v cca 19:00 přes SRN do Antverp.