MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

Kód: 
TOS
Siena • San Gimignano • Chianti • Montalcino • Montepulciano • klášter Monte Oliveto Maggiore • Val d’Orcia • Pienza • Trasimenské jezero
Cesta za poznáním kultury a gastronomie jižního Toskánska mimo trasy masového turismu. Ochutnáte čtyři z nejproslulejších italských vín. Poznáte nádherná středověká města: Sienu, San Gimignano a Montepulciano. V každém budete mít dost času na prohlídku pamětihodností i radosti nicnedělání. Uvidíte světoznámé renesanční památky v Pienze, Montepulcianu, klášteře Monte Oliveto Maggiore. Vychutnáte si toskánskou krajinu a navštívíte i několik městeček, která k ní neodmyslitelně patří. Náš průvodce vás na každém místě zasvětí do historie, provede po památkách, doporučí vám místní podniky, bude tlumočit při degustacích a poradí vám při nákupech.
1. den: 
V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.
2. den: 
Panoramatickou cestu věhlasnou vinařskou oblastí CHIANTI si zpestříme zastávkami na zajímavých místech a degustací Chianti Classico (možnost nákupu). Odpoledne si prohlédneme SAN GIMIGNANO, jedno z nejlépe zachovaných středověkých měst Evropy (památka UNESCO). Společná prohlídka města, volný čas k návštěvě např. městského muzea s obrazárnou, Velké věže, nového muzea San Gimignano 1300 s trojrozměrným modelem města, restaurací a vináren s ochutnávkou vyhlášeného bílého vína Vernaccia di San Gimignano v místních vinotékách atd. Návrat do hotelu.
3. den: 
Po snídani si prohlédneme malé středověké městečko Montalcino, místo, kde vzniklo jedno z „velkých vín Itálie“, Brunello di Montalcino. Degustace vína v montalcinské pevnosti. Volný čas k procházce, návštěvě vinotéky, posezení v historické kavárně Fiaschetteria italiana... Návštěva opatství Sant'Antimo (chrám z 9.-12. století). Vyhlídková cesta údolím Val d´Orcia (UNESCO) do SAN QUIRICO D’ORCIA s cenným románským chrámem a krásnou renesanční zahradou Horti Leonini a pokračování do BAGNO VIGNONI,unikátních středověkých lázní, jejichž hlavvní náměstí je tvořeno nádrží z 16. století s termální vodou. Krátká prohlídka. Přejezd do Umbrie k Trasimenskému jezeru do unikátního opevněného města CASTIGLIONE DEL LAGO, které se rozkládá na útesu nad jezerem. Volný čas, možnost nákupu místních specialit (např. čočka, výrobky z divočáka). Přejezd na ubytování.
4. den: 
Po snídani pojedeme do oblasti Crete Senesi navštívit slavný klášter Monte Oliveto Maggiore, jehož největší chloubou je cyklus fresek od Luky Signorelliho a Sodomy. Cesta údolím Val d’Orcia do Pienzy (UNESCO), renesančního prototypu ideálního města. Zájemci mohou navštívit palác Piccolomini s geometricky ztvárněnou renesanční zahradou a
nádhernou vyhlídkou do kraje. Přejezd do Montepulciana. Na okraji města zastávka u renesančního chrámu sv. Blažeje od architekta Antonia San Galla staršího. Prohlídka výjimečně zachovalého města s mnoha renesančními paláci. Exkurze v rodinném vinařství a degustace dalšího z „velkých vín“, Vino Nobile di Montepulciano. Volný čas, např. na večeři a posezení
v historické kavárně Poliziano (zal. r. 1868). Návrat do hotelu.
5. den: 
Po snídani odjezd do Sieny a podrobná prohlídka tohoto neuvěřitelného města, ve kterém jako by stále trval středověk: hlavní náměstí lemované gotickými paláci, slavná katedrála s cennými památkami (jako novinka Porta del cielo: možnost návštěvy střechy a ochozů katedrály s výhledem na město i dovnitř chrámu), díla Simone Martiniho, Duccia di Buoninsegna, Sodomy a jiných, klikaté uličky, kavárny, lahůdkářství, vinotéky... Mezi 20.00 a 21.00 odjezd ze Sieny a noční přejezd do ČR.
6. den: 

V poledních hodinách příjezd do Olomouce.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, 1x ochutnávka v Chianti, služby průvodce

Cena nezahrnuje: případné pobytové taxy, degustace

Fakultativně: 

1/1 pokoj 1 700 Kč/osoba/pobyt

 

Region: 
Itálie
Strava: 
Počet nocí: 
4

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM, VATIKÁN

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou opery NABUCCO ve Veroně

Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie

BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ

Časně ráno odjezd z Brna přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost pozdně odpoledního koupání, nocleh.

MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

KOUZLA DOLOMIT - TURISTIKA

Odjezd z Olomouce cca v 5 hod. Pojedeme údolím Pustertal přes Toblach. Cestou se zastavíme u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (Pragser Wildsee) ležícího 1 493 m n. m. Večer se ubytujeme v oblasti Alta Badia. 

KOUZLA JEZERA LAGO DI GARDA

V ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes rakouské a italské Alpy, krátké zastávky u jezera Wörthersee a ve středověkém městečku Portogruaro. Večer ubytování v hotelu.

GASTRONOMIE A PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE

V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PERLY NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU

Odjezd v brzkých ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Nocleh.

POŽITKÁŘSKÁ ITÁLIE

V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, možnost nákupu vína nebo posezení vevinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

PISA - FLORENCIE – ŘÍM

Odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou BOLOGNA – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

LIGURSKÁ RIVIÉRA – cesta za poznáním i koupáním

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v oblasti Pádské nížiny

SICÍLIE S VÝLETEM NA MALTU A LIPARSKÉ OSTROVY

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.

MĚSTA A VÍNA TOSKÁNSKA

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

POHÁDKOVÁ MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE

Odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, večer ubytování, nocleh

ITALSKÁ KLENOTNICE

Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

ITALSKÁ MOZAIKA - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA S POBYTEM U MOŘE

Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA STŘEDNÍ ITÁLIE

Odpoledne odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie.

SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova

odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

Po stopách J.W. Goetha

V ranních hodinách odjezd do KARLOVÝCH VARŮ,  procházka lázeňskou částí, volný čas, přejezd do CHEBU, prohlídka historického jádra, čas na večeři, ubytování.

Toskánsko - svátek kamelií

Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme).

ISCHIA pobytově poznávací okruh

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční průjezd Rakouskem.

Annecy, kaňon Verdon, Ligurská riviéra, Lago di Garda

Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, ubytování v okolí.