OKRUH DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM

Kód: 
DAN

 

Jelling • Odense • Roskilde • Kongens Lyngby • Kodaň

 

1. den: 
Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, cesta přes Německo do přístavního města KIEL, krátká prohlídka: námořní přístav, zámek přebudovaný ruskou carevnou Kateřinou Velikou, pěší a nákupní korza Holstestrasse a Dänische Strasse. Ubytování v oblasti Flensburgu.
 
2. den: 

Po snídani odjezd na Jutský poloostrov do Dánska. Návštěva královského městečka JELLING, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť Dánska. Poté Egeskov Slot – zahradami obklopený a jeden z nejlépe dochovaných renesančních vodních zámků severní Evropy, následuje ODENSE, rodiště spisovatele Hanse Christiana Andersena. Ubytování, nocleh.

 

3. den: 

Po snídani přejezd po nejvyšším dánském mostě přes Velký Belt na ostrov Sjælland a návštěva ROSKILDE , bývalého sídelního města dánských králů, ležícího na konci Roskildského fjordu: muzeum vikinských lodí, katedrála sv. Lukáše – pohřební místo dánských králů zapsané na seznamu UNESCO. Odpoledne královský zámecký komplex Frederiksborg Slot, vybudovaný králem Frederikem II. na třech ostrůvcích (v zámecké kapli byli pomazáni všichni dánští králové z oldenburské dynastie). Poté opevněný renesanční zámek Kronborg Slot, vypínající se na mořském pobřeží a proslaveným jako Elsinor dramatem Hamlet Williama Shakespeara (UNESCO). Ubytování.

 

4. den: 
Po snídani krátká zastávka ve skanzenu lidové architektury v Kongens Lyngby (založen už v roce 1897 jako jeden z nejstarších na světě), poté celodenní program v hlavním městě KODANI: královský palác Amalienborg, bývalé královské sídlo Christiansborg – dnes parlament, katedrála
Vor Frue Kirke, přístav, socha Malé mořské víly, světově proslulý zábavní park Tivoli. V pozdních večerních hodinách odjezd do Německa.
 
5. den: 

Odpoledne návrat do ČR.

 

 

Cena zahrnuje: 
dopravu autobusem, 3x ubytování se snídaní, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Platí se na místě: pobytové taxy
 
Region: 
Dánsko
Destinace: 
Strava: 
Počet nocí: 
3
Kodaň

OKRUH DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, cesta přes Německo do přístavního města KIEL, krátká prohlídka: námořní přístav, zámek přebudovaný ruskou carevnou Kateřinou Velikou, pěší a nákupní korza Holstestrasse a Dänische Strasse. Ubytování v oblasti Flensburgu.