VELKÝ OKRUH SLOVINSKEM

Kód: 
SLO

Bled • Bohinj • Postojna • Piran • Portorož • Lublaň • Maribor

1. den: 

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, průjezd Rakouskem kolem Štýrského Hradce, Klagenfurtu a Villachu. Kolem poledne příjezd do letoviska BLED na břehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného lázeňského střediska v srdci Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky na ostrůvek uprostřed jezera s kostelíkem Nanebevzetí panny Marie a na Bledský hrad. Nenáročná turistika překrásnou soutěskou VINTGAR k vodopádu Šum. Ubytování v hotelu, nocleh.

2. den: 

Po snídani cesta k BOHINJSKÉMU JEZERU, které se nachází pod nejvyššími horami Julských Alp – odtud je vidět i nejvyšší hora Slovinska (i celé někdejší Jugoslávie) – mohutný vápencový TRIGLAV (2.864 m). Krátká nenáročná procházka k vodopádu řeky Savice. V blízkosti se nachází také vojenský hřbitov, kde jsou pochováni padlí bojující v první světové válce na sočské frontě. Možnost vyjet lanovkou na VOGEL, odkud jsou nádherné panoramatické výhledy na Julské Alpy. Dolů je možno sjet opět lanovkou nebo podniknout středně náročnou turistiku do vesnice RIBČEVLAZ, která potrvá zhruba 2 hodiny. Odpočinek u jezera. Navečer návrat na ubytování, nocleh.

3. den: 

Po snídani odjezd do KRANJSKÉ GORY, nejznámějšího slovinského lyžařského střediska, návštěva sousední PLANICE se světoznámými obřími skokanskými můstky. Pokračování tzv. RUSKOU CESTOU (vojenská zásobovací cesta pro sočskou frontu s padesáti prudkými zatáčkami, postavená ruskými válečnými zajatci) do sedla VRŠIČ (1611 m) s krásnými výhledy. Odtud klesání do malebného údolí řeky Soči. Pokračování údolím přes městečko KOBARID s muzeem sočské fronty, italskou kostnicí a kostelem sv. Antonína. Městečko IDRIJA, lehký výstup asi 400 metrů do nedaleké rokle Pasica, kde je ukryta dochovaná partyzánská nemocnice z druhé světové války. Pokračování do města POSTOJNA, ubytování v hotelu.

4. den: 

Po snídani návštěva světoznámé POSTOJENSKÉ JESKYNĚ – jednoho z největších a nejúchvatnějších jeskynních systémů na světě, dlouhého 20 km. Trasa přístupná veřejnosti je dlouhá zhruba 5 kilometrů a obsahuje to nejkrásnější, co tu lze vidět – součástí prohlídky je i jízda elektrickým vláčkem do efektně osvětlených dómů. Nedaleko jeskyně se nachází středověký Predjamský hrad, vestavěný do skály. Poté návštěva obce LIPICA, proslavené chovem koní, světoznámých lipicánů – možnost návštěvy hřebčince. Odpoledne prohlídka historického TERSTU a dále pokračování ke krásně umístěnému zámku MIRAMARE a jeho nádherným zahradám. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den: 

Po snídani odjezd na slovinské pobřeží Jaderského moře, cestou prohlídka Národního parku ŠKOCJANSKEJAME (UNESCO) – unikátní krasové útvary. Prohlídka přístavu KOPER, který je významný i pro Českou republiku, neboť je to pro nás nejbližší mořský přístav a prochází jím vysoké procento českého exportu a importu. Odpoledne prohlídka starobylého městečka PIRAN a možnost koupání na plážích nejelegantnějšího slovinského letoviska – PORTOROŽE. Návrat na ubytování, nocleh.

6. den: 

Po snídani odjezd do slovinského hlavního města LUBLANĚ, které je o něco menší než Brno. Procházka historickým centrem metropole, jehož architektura je nám velmi blízká, neboť se na ní významně podílel architekt Josip Plečnik – Masarykův dvorní architekt na Pražském hradě. Promenáda po nábřeží řeky Lublanice, Trojmostí, Dračí most, tržnice, katedrála, klášter Križanke, Lublaňský hrad a další. Po poledni krátká prohlídka druhého největšího města Slovinska – MARIBORU – ležícího na řece Drávě. Z Mariboru cesta domů přes Rakousko. Příjezd do Olomouce kolem 23.00.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce

 

Fakultativně: 

vstupné do jeskyně v Postojné je nutné zaplatit předem v Kč: dospělí 690 Kč, studenti 550 Kč, děti od 6 do 15 let 410 Kč (skupina nad 20 osob), audioprůvodce v českém jazyce 3 EUR

 

 

 

Region: 
Slovinsko
Strava: 
Počet nocí: 
5

Termíny pro tento zájezd:

Termín Cena Odjezdová místa
20.08.2019 - 25.08.2019
7 990,- Kč AB STOP PRODEJE

KRÁSY SLOVINSKA

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do města BLED ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek s barokním kostelíkem Nanebevzetí...

VELKÝ OKRUH SLOVINSKEM

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, průjezd Rakouskem kolem Štýrského Hradce, Klagenfurtu a Villachu. Kolem poledne příjezd do letoviska BLED na břehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného lázeňského střediska v srdci Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky...

Slovinsko

Odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska.