PŘÍRODA SEVERNÍHO NORSKA (Lofoty – Vesterály)

Kód: 
NOR

Oslo • Lillehammer • Trondheim • Snasa • Laksfossen • Narvik • Vesterály • Lofoty • Andalsnes • cesta Trollů • Geiranger • Hamar

1. den: 

Odjezd v dopoledních hodinách do Německa, večer nalodění na trajekt do ŠVÉDSKA, noční plavba.

2. den: 

Odpoledne přejezd Švédskem – zastávka v některé z typických rybářských vesniček západního pobřeží, pokračování v cestě do hlavního města Norska OSLA – prohlídka centra vč. přístavu, k večeru přejezd kolem jezera Mjosa na ubytování, nocleh.

3. den: 

Snídaně, návštěva skanzenu lidové architektury, pokračování přes Dombas do královského města TRONDHEIMU – návštěva katedrály Nidaros s korunovačními klenoty norských králů, ubytování, nocleh.

4. den: 

Snídaně, celodenní putování na sever – zastávka u jezera Snasa, odpoledne zastávka na řece Vefsna u Lososích schodů – vodopády LAKSFOSSEN, pozdě odpoledne přejezd polárního kruhu, Snídaně, návštěva skanzenu lidové architektury, pokračování přes Dombas do královského města TRONDHEIMU – návštěva katedrály Nidaros s korunovačními klenoty norských králů, ubytování, nocleh. večer přejezd přes Tysfjord na ubytování v oblasti Narviku, nocleh.

5. den: 

Po snídani celodenní putování se zastávkami oblastí souostroví Vesterály s řadou romantických přístavů severu přes Sortland panoramatickou cestou podél fjordu přes Stokmarkens do Melbu, k večeru trajekt do Fiskebu a pokračování do přístavu Kabelvag na Lofotech, nocleh.

6. den: 

Snídaně, celodenní pobyt na LOFOTECH – dopoledne prohlídka Kabelvagu (typické dřevěné domky, roubený kostel, muzeum Lofot), před polednem odjezd přes vesničku Henningsvaer na mysu s výhledem na moře i Lofoty, odpoledne pokračování do nejjižnějšího místa souostroví městečka Å – během dne návštěva typických rybářských osad Nussfjord a Moskenes, pozdě večer návrat na nocleh.

7. den: 

Snídaně, dopoledne volno v Kabelvagu, odpoledne návštěva sousedního malebně položeného SVOLVAERU s unikátní skálou (tzv. Svolvaerská koza), volno k procházkám, k večeru odjezd lodí přes Trollfjord a Vestfjord na pevninu, (panorama celého souostroví), noční přejezd na jih NORSKA.

8. den: 

Odpoledne příjezd do rybářského městečka a přístavu ANDALSNES ve fjordu, ubytování, volno k individuálním procházkám, nocleh.

9. den: 

Snídaně, dopoledne pokračování panoramatickou cestou Trollů k fjordu GEIRANGER – volno, možnost projížďky k vodopádu Sedm sester, pěší procházky v okolí fjordu, odpoledne pokračování panoramatickou cestou přes městečko Lom k hlavnímu městu Oslo, ubytování, nocleh.

10. den: 

Po snídani odjezd přes středisko zimních sportů Lillehammer – zastávka u skokanských můstků, možnost návštěvy skanzenu, k večeru přejezd přes Oslo na jih Švédska, noční trajekt do Německa.

11. den: 

Dopoledne přejezd Německem do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 7x ubytování v mládežnických hotelech (převážně 4lůžkové) se snídaní, trajekty dle programu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy, pojištění léčebných výloh

Platí se na místě: pobytové taxy

 

Region: 
NORSKO
Strava: 
Počet nocí: 
7

PŘÍRODA SEVERNÍHO NORSKA (Lofoty – Vesterály)

Odjezd v dopoledních hodinách do Německa, večer nalodění na trajekt do ŠVÉDSKA, noční plavba.

CESTOU TROLLŮ za krásami norských fjordů

Odjezd v ranních hodinách do Německa, noční trajekt do ŠVÉDSKA.