VARŠAVA A OKOLÍ

Kód: 
WAR

 

V LETOŠNÍM ROCE TENTO ZÁJEZD POŘÁDÁME POUZE PRO SKUPINY - ZAJISTÍME LIBOVOLNÝ TERMÍN ZA SPECIÁLNÍ CENU. INFORMACE V CK.

 

1. den: 

Odjezd z nástupních míst časně ráno, odpoledne příjezd do VARŠAVY, prohlídka hlavního města: Krakovské předměstí, Staré město (UNESCO) s barbakanem, královským zámkem, katedrálou sv. Jana Křtitele, rodný dům Marie Curie-Skłodowské, Palác kultury a vědy s vyhlídkovou terasou. Nocleh.

2. den: 

Dopoledne pro zájemce přejezd do TREBLINKY, památník nacistického vyhlazovacího tábora. Poté návrat do VARŠAVY. Procházka avantgardní a uměleckou čtvrtí Praga, poté návštěva rozlehlého klasicistního palácového a parkového komplexu Łazienki Królewskie z 18. století. Nocleh.

3. den: 

Po snídani procházka bývalým ghettem, poté odjezd do města NOWY DWÓR MAZOWIECKI s monumentální pevností Modlin, zbudovanou Napoleonem a hrající důležitou roli při obraně Polska v roce 1939. Pokračování do obce ŻELAZOWA WOLA, rodiště Fryderyka Chopina. Návštěva muzejní expozice v rodném domě a přilehlého parku. Kolem 14. hodiny cesta do ČR. Návrat do ČR kolem 22 hodiny.

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Region: 
Polsko
Strava: 
Počet nocí: 
2

VÁNOČNÍ KRAKOV - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd z Olomouce v 6.00. V dopoledních hodinách příjezd do Krakowa, pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, možnost prohlídky areálu hradu Wawel, individuální volno.Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

 

KRAKOV A WIELICZKA

Odjezd z Olomouce v cca 6:00 hod., kolem poledne přijezd do KRAKOVA. Prohlidka historickeho centra: hradni navrši Wawel s katedrálou, možnost prohlidky interieru a krypty polskych kralů a vyznamnych osobnosti naroda, dale Rynek, slavne Sukiennice, ve kterych se ve středověku...

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v CZESTOCHOWÉ, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska VARŠAVY – prohlídka Zá meckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské...

POHÁDKOVÉ ZÁMKY OKOLNÍHO POLSKA

Odjezd z Olomouce do WROCLAWI. Wroclav bezpochyby patří mezi nejkrásnější města Polska s velmi bohatou historií. Prohlédneme si staré město se svou velkolepou radniční věží a s nádherným barokním sálem Aula Leopoldina - slavnostní síní wroclavské univerzity. Odjezd na ubytování, nocleh. 

VÁNOČNÍ WROCLAW - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd v ranních hodinách. Kolem 10 hod. příjezd do Wroclavi – prohlídka města s průvodcem, návštěva vánočních trhů a památek. Osobní volno. Příjezd do Olomouce ve večerních hodinách.

 

OSVĚTIM A SOLNÉ DOLY WIELICZKA - jednodenní zájezd

Ráno odjezd do Osvětimi, cca 3,5hod prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkenau s místním česky mluvícím průvodcem. Po vyhlídce přejezd do Wieliczky - krátká prohlídka města a individuální volno. Poté 2-3 hodinová prohlídka jednoho z nejproslulejších...

AQUAPARK WISLA - jednodenní zájezd

V ranních hodinách přejezd do USTROŇ - lanovka na ČANTORYJI. Poté WISLA, kde se u hotelu Golebiewski nachází velký TROPIKÁNA PARK – návštěva areálu se sportovním bazénem, bazénem s tryskami a vlnobitím, aroma i perličkovou koupelí, mořskou...

KRAKOV

Odjezd z Olomouce v 6:00 hod. V dopoledních hodinách příjezd do KRAKOVA, pěší prohlídka centra města s průvodcem, možnost prohlídky hradu Wawel, individuální volno. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

 

OSVĚTIM

Program: Odjezd z Olomouce v ranních hodinách (cca 09:00). Osvětim – 3,5 hodinová prohlídka s českým průvodcem zahrnující stálé výstavy a budovy hlavního koncentračního tábora Auschwitz I a nejvýznamnější budovy v táboře Auschwitz II. – Birkenau. Odjezd zpět v 17.00, návrat do nástupních míst cca ve 20.00.

VARŠAVA A OKOLÍ

Odjezd z nástupních míst časně ráno, odpoledne příjezd do VARŠAVY, prohlídka hlavního města: Krakovské předměstí, Staré město (UNESCO) s barbakanem, královským zámkem, katedrálou sv. Jana Křtitele, rodný dům Marie Curie-Skłodowské, Palác kultury a vědy s vyhlídkovou terasou. Nocleh.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND V DOLNÍM SLEZSKU

Odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka DUSZNIKI proslaveného pobyty Fryderyka Chopina, procházka centrem, možnost návštěvy unikátního Muzea papírnictví, kolem poledne přejezd do starobylého Kladska, kterému dominuje pevnost nad městem, procházka...

ZÁBAVNÍ PARK ENERGYLANDIA

Odjezd z Olomouce v 6.00 hod. do zábavního parku, kde je více než 60 různých atrakcí, 20 interaktivních her a dětských hřišť.

 

KRAKOW A WIELICZKA jednodenní

5.15 odjezd z Brna přes Prostějov a Olomouc na Český Těšín, Krakov.
11.30 procházka královským městem Krakovem, návštěva hradního návrší Wawel a katedrály, Hlavního náměstí, slavné tržnice Sukiennice, ve kterých se ve středověku prodávaly látky, Mariánského kostela a nábřeží řeky Visly. cca 16.00 prohlídka slavných...