PRODLOUŽENÝ VÍKEND V DOLNÍM SLEZSKU

Kód: 
DLS

Duszniki • Kladsko • Soví hory • Svídnice • Książ • Vratislav

1. den: 

Odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka DUSZNIKI proslaveného pobyty Fryderyka Chopina, procházka centrem, možnost návštěvy unikátního Muzea papírnictví, kolem poledne přejezd do starobylého Kladska, kterému dominuje pevnost nad městem, procházka historickým centrem se středověkým mostem, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je pohřben Arnošt z Pardubic, volno, pozdě odpoledne odjezd do přírodního parku SOVÍ HORY, proslavené podzemními továrnami z 2. světové války – možnost návštěvy komplexu Osówka, který měl sloužit Adolfu Hitlerovi, večer ubytování, večeře, nocleh.

2. den: 

Po snídani návštěva starobylého města SVÍDNICE, rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické, historické centrum, katedrála sv. Stanislava, unikátní dřevěný evangelický kostel Míru (UNESCO), kolem poledne odjezd k zámku Książ – procházka parkem, možnost návštěvy jedinečných stájí a hřebčína, prohlídka areálu velkolepého zámku, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh.

3. den: 

Snídaně, dopoledne příjezd do VRATISLAVI, metropole Dolního Slezska, města založeného českým knížetem Vratislavem a přezdívaného Polské Benátky, prohlídka historických památek města – Tumský ostrov s katedrálou sv. Jana Křtitele a dalšími církevními stavbami, centrum města, hlavní náměstí s velkolepou budovou radnice a honosnými měšťanskými domy, budova starobylé univerzity s možností návštěvy bohatě zdobených interiérů (Aula Leopoldina, Oratorium Marianum) a vyhlídkovou věží, gotické kostely sv. Alžběty a Máří Magdalény, tržnice, divadlo, burza a další památky, k večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, služby průvodce

 

Region: 
Polsko
Strava: 
Počet nocí: 
2

Termíny pro tento zájezd:

Termín Cena Odjezdová místa
04.10.2019 - 06.10.2019
3 500,- Kč AB

VÁNOČNÍ KRAKOV - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd z Olomouce v 6.00. V dopoledních hodinách příjezd do Krakowa, pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, možnost prohlídky areálu hradu Wawel, individuální volno.Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

 

KRAKOV A WIELICZKA

Odjezd z Olomouce v cca 6:00 hod., kolem poledne přijezd do KRAKOVA. Prohlidka historickeho centra: hradni navrši Wawel s katedrálou, možnost prohlidky interieru a krypty polskych kralů a vyznamnych osobnosti naroda, dale Rynek, slavne Sukiennice, ve kterych se ve středověku...

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v CZESTOCHOWÉ, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska VARŠAVY – prohlídka Zá meckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské...

POHÁDKOVÉ ZÁMKY OKOLNÍHO POLSKA

Odjezd z Olomouce do WROCLAWI. Wroclav bezpochyby patří mezi nejkrásnější města Polska s velmi bohatou historií. Prohlédneme si staré město se svou velkolepou radniční věží a s nádherným barokním sálem Aula Leopoldina - slavnostní síní wroclavské univerzity. Odjezd na ubytování, nocleh. 

VÁNOČNÍ WROCLAW - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd v ranních hodinách. Kolem 10 hod. příjezd do Wroclavi – prohlídka města s průvodcem, návštěva vánočních trhů a památek. Osobní volno. Příjezd do Olomouce ve večerních hodinách.

 

OSVĚTIM A SOLNÉ DOLY WIELICZKA - jednodenní zájezd

Ráno odjezd do Osvětimi, cca 3,5hod prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkenau s místním česky mluvícím průvodcem. Po vyhlídce přejezd do Wieliczky - krátká prohlídka města a individuální volno. Poté 2-3 hodinová prohlídka jednoho z nejproslulejších...

AQUAPARK WISLA - jednodenní zájezd

V ranních hodinách přejezd do USTROŇ - lanovka na ČANTORYJI. Poté WISLA, kde se u hotelu Golebiewski nachází velký TROPIKÁNA PARK – návštěva areálu se sportovním bazénem, bazénem s tryskami a vlnobitím, aroma i perličkovou koupelí, mořskou...

KRAKOV

Odjezd z Olomouce v 6:00 hod. V dopoledních hodinách příjezd do KRAKOVA, pěší prohlídka centra města s průvodcem, možnost prohlídky hradu Wawel, individuální volno. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

 

OSVĚTIM

Program: Odjezd z Olomouce v ranních hodinách (cca 09:00). Osvětim – 3,5 hodinová prohlídka s českým průvodcem zahrnující stálé výstavy a budovy hlavního koncentračního tábora Auschwitz I a nejvýznamnější budovy v táboře Auschwitz II. – Birkenau. Odjezd zpět v 17.00, návrat do nástupních míst cca ve 20.00.

VARŠAVA A OKOLÍ

Odjezd z nástupních míst časně ráno, odpoledne příjezd do VARŠAVY, prohlídka hlavního města: Krakovské předměstí, Staré město (UNESCO) s barbakanem, královským zámkem, katedrálou sv. Jana Křtitele, rodný dům Marie Curie-Skłodowské, Palác kultury a vědy s vyhlídkovou terasou. Nocleh.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND V DOLNÍM SLEZSKU

Odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka DUSZNIKI proslaveného pobyty Fryderyka Chopina, procházka centrem, možnost návštěvy unikátního Muzea papírnictví, kolem poledne přejezd do starobylého Kladska, kterému dominuje pevnost nad městem,...

ZÁBAVNÍ PARK ENERGYLANDIA

Odjezd z Olomouce v 6.00 hod. do zábavního parku, kde je více než 60 různých atrakcí, 20 interaktivních her a dětských hřišť.

 

KRAKOW A WIELICZKA jednodenní

5.15 odjezd z Brna přes Prostějov a Olomouc na Český Těšín, Krakov.
11.30 procházka královským městem Krakovem, návštěva hradního návrší Wawel a katedrály, Hlavního náměstí, slavné tržnice Sukiennice, ve kterých se ve středověku prodávaly látky, Mariánského kostela a nábřeží řeky Visly. cca 16.00 prohlídka slavných...