OSTROV RUJÁNA - k břehům Baltského moře

Kód: 
RUJ

NOVINKA!

1. den: 

Odjezd v časných ranních hodinách směr Berlín. Zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO). Ubytování v Meklenbursku – Předním Pomořansku, v oblasti Stralsundu.

2. den: 

Po snídani přejezd na největší německý ostrov Rujána, původně osídlený kmenem slovanských Ránů, a pokračování do městečka Putbus. Odtud cesta úzkorozchodnou parní železnicí Rasender Roland (nejstarší v zemi) do Sellinu a autobusem dále k prohlídce města Sassnitz, baltského letoviska vyhlášeného lázeňskou architekturou – nachází se tu i jediná zoologická zarhada na ostrově a v přístavu kotví vyřazená britská ponorka HMS Otus, sloužící jako námořní muzeum. Pokračování do národního parku Jasmund ke křídovým útesům Königsstuhl, odkud se z výšky 118 metrů nabízí nádherný výhled na otevřené Baltské moře. Na závěr návštěva mysu Arkona, posvátného místa a mocenského centra polabského kmene Ránů. Dodnes se tu zachovaly zbytky hradiště, stojí tu socha slovanského boha Svantovíta, dva majíky a také muzeum vojenských bunkrů z druhé světové války a z období NDR. Návrat na ubytování.

3. den: 

Dopoledne cesta ke Štětínskému zálivu na ostrov Usedom. Prohlídka stejnojmenného města: gotická městská brána Anklamer Tor, farní kostel Panny Marie s hrobem pomořanského vévody Ratibora I. nebo zámecký vrch s památníkem christianizace. Poté lázeňské město Ahlbeck, nejvýchodnější ze tří takzvaných Císařských lázní na ostrově, které navštívila celá řada evropských monarchů. Na promenádní třídě Dünenstraße najdete klasicistní lázeňské vily a 280 metrů dlouhé molo. Možnost zůstat na pláži nebo pokračovat do polského Świnoujście, kde se nachází například nejvyšší maják na Baltu, nebo pevnost Fort Anioła, postavení jako zmenšenina římského Andělského hradu, případně jantarový „lom“, kde se návštěvníci baví hledáním tohoto pro region typického nerostu.

4. den: 

Po snídani transfer do Schaprode a odtud přejezd trajektem na ostrov Hidensee, pyšnící se nejslunečnějším počasím v Německu. Na ostrově nejsou silnice ani auta, zato se zde můžete kochat unikátními přírodními scenériemi, sněhobílými písečnými plážemi připomínajícími Karibik, příkrými skálami, prosvětlenými bukovými háji, rozkvetlými vřesovišti nebo bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století. Poté v Gingstu návštěva zábavního parku Rügen Park se stovkou zmenšenin světově proslulých staveb (Socha Svobody, Šikmá věž, chrám Vasila Blaženého a mnohé další).

5. den: 

Dopoledne prohlídka města Stralsund, jednoho z prvních členů hanzy. Historické centrum se díky své architektuře dostalo na seznam UNESCO: městské hradby s domky jejich strážců, náměstí Alter Markt s gotickou radnicí, bazilika sv. Mikuláše, hrázděné domy u kláštera sv. Jakuba; unikátem je místní Oceanárium. Poté hanzovní město Greifswald – perla Předního Pomořanska. Centru dominuje trh s radnicí ze 14. století, domy se stupňovitými gotickými štíty nebo 300 let stará nemocnice St. Spiritus. V podvečer ještě zastávka u hradu Stargard, založeného ve 12. století, sídla pomořanských vévodů a místa čarodějnických procesů v 18. století. Večer odjezd do ČR.

6. den: 

Příjezd do nástupních míst v ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje: 

dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), služby průvodce

 

Cena nezahrnuje:

pobytové taxy, vstupy, loď na Hiddensee 16 EUR, Rügen Park 10 EUR

 

Fakultativně: 

jednolůžkový pokoj za příplatek 2.690 Kč

 

Region: 
Německo
Strava: 
Počet nocí: 
4

Termíny pro tento zájezd:

Termín Cena Odjezdová místa
03.09.2019 - 08.09.2019
7 490,- Kč A, B, Praha

VÁNOČNÍ MNICHOV A REGENSBURG - ADVENTNÍ zájezdy z Olomouce

Odjezd v ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do MNICHOVA, společná návštěva tradičních vánočních trhů v historickém centru a prohlídka města. Přejezd na ubytování v oblasti Mnichova. Nocleh.

BERLÍN - DRÁŽĎANY - POSTUPIM - MÍŠEŇ

V ranních hodinách odjezd směr Praha a Děčín. Krátká zastávka v Hřensku na břehu Labe. Pokračování Národním parkem Saské Švýcarsko na BASTEI - pískovcové skalní útvary s vyhlídkovým mostem Basteibrücke. Po poledni příjezd do DRÁŽĎAN, procházka s průvodcem po...

DRÁŽĎANY A Tropické ostrovy (Tropical Islands)

Odjezd v ranních hodinách do Německa. V poledne příjezd do DRÁŽĎAN – prohlídka – Frauenkirche, Semperova opera, barokní katedrála z roku 1764 postavená na místě chrámu sv. Mikuláše, Albertinum s klenotnicí, Augustusstrasse s Cestou králů nádhernou porcelánovou výzdobou, galerie Zwinger....

NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA

V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR do Německa. Zastávka v romantické CELLE s podmanivým historickým jádrem se stovkami hrázděných domů a půvabným renesančním zámečkem. Přejezd na ubytování v okolí Brém. Nocleh.

NĚMECKÝ LEGOLAND a norimberská zoo s delfináriem

Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst, kolem poledne příjezd do NORIMBERKU, společná procházka malebným historickým centrem, individuální volno, možnost návštěvy známé zoologické zahrady, v níž se nachází první delfinárium pod širým nebem v Německu. Přejezd...

NORIMBERK – BAMBERK – AMBERK - zájezdy autobusem z Olomouce

V ranních hodinách odjezd z ČR do hlavního adventního města celého Německa do NORIMBERKU – prohlídka města – Tržiště starých řemesel u Královské brány, kostel sv. Vavřince s řezbářským dílem Veita Stosse, staré mosty přes řeku Pegnitz, špitál sv. Ducha postavený nad...

PASSAU A REGENSBURG

Odjezd z Olomouce v brzkých ranních hodinách. Prohlídka PASSAU (Pasov) – velmi půvabné město situované na úzkém poloostrově na „tříbarevném“ soutoku Innu, Ilzu a Dunaje se slavnou barokní katedrálou Carla Luraga (největší varhany na světě); uvidíte i Italskou čtvrť a poutní chrám s monumentálním krytým...

POHÁDKOVÉ ZÁMKY BAVORSKA

V  ranních hodinách odjezd do Bavorska, prohlídka zámku NYMPHENBURG, rodiště Ludvíka Bavorského, přejezd na ubytování.

ROMANTICKÁ ÚDOLÍ RÝNA A MOSELY – nejkrásnější místa Německa

V časných ranních hodinách odjezd směr Praha, Rozvadov, Norimberk. Prohlídka města Rothenburg ob der Tauber, nejlépe zachovaného středověkého městečka v Německu s pohádkovou atmosférou. Dále zastávka ve městě LIMBURG AN DEN LAHN u slavné katedrály Sv. Jiří, postavené...

MNICHOV a BMW muzeum

Odjezd z Olomouce v brzkých ranních hodinách do MNICHOVA. Kolem poledne příjezd do Mnichova prohlídka starého města: Mariánské náměstí se starou a novou radnicí a další památky, večer ubytování v hotelu.

Berlín a Tropical Island

Odjezd v ranních hodinách do Německa. Odpoledne příjezd do BERLÍNA , prohlídka města – Říšský sněm (Reichstag), Braniborská Brána, světoznámá třída Unter den Linden vedoucí od Braniborské brány, dále Karl – Marx – Allee, zámek Schloss Charlottenburg, bývalý přechod Checkpoint Charlie, East Side Gallery (zbytek...

OSTROV RUJÁNA - k břehům Baltského moře

Odjezd v časných ranních hodinách směr Berlín. Zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO). Ubytování v Meklenbursku – Předním Pomořansku, v oblasti Stralsundu.